Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Studia Łódź

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności jest unikatowy pośród wyższych uczelni technicznych w Polsce.

glowna_foto3Programy kształcenia studentów realizowane na Wydziale cechuje interdyscyplinarność, co gwarantuje przygotowanie specjalistów którzy potrafią łączyć wiedzę chemiczną, biologiczną i inżynieryjno-techniczną. Ponadto absolwenci są zapoznawani z technikami komputerowymi oraz z podstawami marketingu, strategii biznesu
i finansów. 

Szeroka wiedza absolwentów powoduje, że są oni przygotowani do samodzielnej, twórczej pracy w zakresie opracowania, projektowania
i wdrażania nowych oraz usprawniania istniejących technologii w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, biotechnologicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz w ochronie środowiska metodami biologicznymi.

Studia na Wydziale dają wiele perspektyw w przyszłym życiu zawodowym. Oprócz specjalistycznej wiedzy studenci poznają zagadnienia związane
z ekonomią i psychologią. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach.

Nasi absolwenci są prezesami spółek, dyrektorami dużych zakładów przemysłu spożywczego, właścicielami lub udziałowcami zakładów przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przedsiębiorstw i spółek handlowo-usługowych, dealerami różnych firm krajowych i międzynarodowych.

  PDF Drukuj Email