Wirtualny Kampus PŁ

W Politechnice Łódzkiej realizowany jest projekt o nazwie „Wirtualny Kampus PŁ” (WIKAMP). Jest on elektronicznym systemem wraz z platformą programową, służącym do prowadzenia zajęć w systemie kształcenia na odległość.
 
Wydział ma do dyspozycji własną wirtualną przestrzeń dydaktyczną, do której są przypisani zarówno nauczyciele, jak i studenci. Tam też są umieszczone przedmioty prowadzone przez dany wydział, z których część może przechowywać jedynie materiały wspierające tradycyjny sposób prowadzenia zajęć, a część stanowić samodzielne i kompletne e-przedmioty.

WIKAMP przewiduje funkcjonowanie 16 „wydziałowych” portali platformy Moodle. Studenci i pracownicy każdego z wydziałów logują się do serwera własnego wydziału, a w ramach networkingu mają dostęp także do kursów zamieszczonych na innych serwerach.

Bliższe informacje na temat Wirtualnego Kampusu można znaleźć na stronie głównej WIKAMP - edu.p.lodz.pl