ZAKŁAD MIKROBIOLOGII TECHNICZNEJ

Kierownik zakładu
dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw.

Pracownicy
dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska                            
dr inż. Krystyna Kowal                             
dr hab. inż. Elżbieta Klewicka                        
dr hab. inż. Piotr Walczak                                   
dr inż. Agata Czyżowska                    
dr hab. inż. Dorota Kręgiel
dr inż. Ilona Motyl    
dr inż. Agnieszka Nowak        
dr  Elżbieta Ołtuszak-Walczak        
dr inż Małgorzata Piotrowska    
dr inż. Katarzyna Śliżewska    
dr Katarzyna Rajkowska
dr inż. Anna Koziróg
dr inż. Anna Otlewska
dr Adriana Nowak

Pracownicy inż. techniczni   
mgr inż. Janusz Burczyc
mgr inż. Jadwiga Moneta
mgr inż. Anna Rygała                  
mgr inż. Tomasz Goździecki
inż. Janina Gradowska
inż. Jadwiga Stachurska
inż. Marzena Michalak
Dorota Stępień

prof. dr hab. Zofia Żakowska, prof. emerytowany
prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz, prof. emerytowany


Działalność badawcza

Bakterie fermentacji mlekowej – fizjologia, metabolizm, wymagania pokarmowe, zmienność szczepowa, szczepionki do produkcji żywności fermentowanej. Bakterie probiotyczne z rodzajów Lactobacillus, Bifidobacterium. Prebiotyki, synbiotyki.
Ruchome elementy genetyczne bakterii mlekowych (plazmidy, sekwencje insercyjne i transpozony) ich rola w metabolizmie i zmienności szczepowej. Mikrobiologia żywności fermentowanej, biokonserwacja żywności, bakteriocyny. Mikrobiologia żywności, nowoczesne metody analizy mikrobiologicznej żywności. Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności i środowisku.
Fizjologia i metabolizm grzybów strzępkowych. Biosynteza kwasów organicznych, metody powierzchniowe i wgłębne. Mikrobiologia w przemyśle cukrowniczym. Mikrobiologia żywności przechowywanej w warunkach chłodniczych.
Mikrobiologiczny rozkład i korozja materiałów technicznych wzbudzona przez mikroorganizmy. Mykologia budowlana. Dezynfektanty i dezynfekcja w przemyśle. Drożdże winiarskie, metabolizm związków siarki u drożdży winiarskich, profil temperaturowy drożdży. Metabolizm kwasu L-jabłkowego. Drożdże osmotolerancyjne. ?- glukozydaza drożdży i jej wpływ na związki polifenolowe w winach. Stabilność biotechnologiczna szczepionek drożdży dla przemysłu winiarskiego. Mikrobiologia produktów kosmetycznych i zielarskich. Aktywność bakteriobójcza i bakteriostatyczna olejków i ekstraktów roślinnych. Naturalne stabilizatory żywności. Mikroflora opakowań stosowanych do produktów żywnościowych.
Monitorowanie i sterowanie hodowlami drobnoustrojów przemysłowych. Ulepszanie szczepów drobnoustrojów przemysłowych metodami tradycyjnymi i za pomocą technik inżynierii genetycznej. Optymalizacja warunków fizykochemicznych procesów biosyntez przemysłowych. Prowadzenie kolekcji czystych kultur LOCK 105, opracowanie i prowadzenie komputerowej bazy danych kolekcji szczepów, ocena wartości metod przechowalnych dla różnych drobnoustrojów.

prof. dr hab. Zofia Żakowska                  

dr Beata Gutarowska  

dr inż. Alina Kunicka                                  

dr inż. Krystyna Kowal                              

dr inż. Elżbieta Klewicka                            

dr hab. inż. Piotr Walczak                                  

dr inż. Agata Czyżowska                         

dr inż. Dorota Kręgiel                              .          

dr inż. Ilona Motyl           

dr inż. Agnieszka Nowak            

dr  Elżbieta Ołtuszak-Walczak                

dr inż Małgorzata Piotrowska      

dr inż. Katarzyna Śliżewska        

dr inż. Katarzyna Rajkowska

dr inż. Anna Koziróg

dr inż. Anna Otlewska

dr Adriana Nowak

 

 

Pracownicy inż. techniczni   

mgr inż. Elżbieta Kozanecka

mgr inż. Jadwiga Moneta

mgr inż. Anna Rygała                              

mgr inż. Tomasz Goździecki

inż. Janina Gradowska

inż. Bogdan Matusiak

inż. Jadwiga Stachurska

inż. Marzena Michalak

Dorota Stępień

  PDF Drukuj Email